Περιφερεια

Αυτοψία στο Φράγμα του Ασωπού Κορινθίας

0

Συστηματική επίβλεψη και συχνές επισκέψεις πραγματοποιεί, όλα αυτά τα χρόνια, η Περιφέρεια Πελοποννήσου στα έργα της κατασκευής του φράγματος του Ασωπού Ποταμού στην Κορινθία. Την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 επισκέφθηκαν και ενημερώθηκαν για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Φράγμα του Ασωπού, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας κ. Αθανάσιος Πισιμίσης, και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Απόστολος Παπαφωτίου, με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Παρά τα προβλήματα που υπήρξαν διαπιστώθηκε η επιτάχυνση των εργασιών, χάρις στην αδιάκοπη παρακολούθηση του έργου από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη προσωπικά. Εξάλλου, το Φράγμα του Ασωπού στην Κορινθίας και η κάλυψη της οδού Γ. Παπανδρέου στην πόλη της Κορίνθου με τα συνοδά έργα, όπως και πολλά άλλα, φέρουν τη σφραγίδα του κ. Πέτρου Τατούλη, καθόσον διεσώθησαν ως έργα και δεν απεντάχθησαν ως προγράμματα, χάρις στην επιμονή, τη συνεχή παρακολούθηση και πίεση του ίδιου του Περιφερειάρχη.

Το φράγμα κατασκευάζεται σε στένωση, του ποταμού Ασωπού της Νεμέας, η οποία ορίζεται από την ευθεία που συνδέει τις κοινότητες Στιμάγκα και Παραδείσι. Το έργο περιλαμβάνει:

 • Χωμάτινο φράγμα ύψους 68,00μ. από το φυσικό έδαφος, με στέψη πλάτους 10,00μ. μήκους 425,00μ. και υψόμετρο +210,00. Το προταθέν φράγμα είναι χωμάτινο αποτελούμενο από ζώνες, των οποίων τα υλικά θα εξευρεθούν εντός του ταμιευτήρα καθώς και σε περιοχές προς τα κατάντη του φράγματος. Η τυπική διατομή περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους ζώνες:
 • Πρόφραγμα
 • Κεντρικό Αδιαπέρατο Πυρήνα Στεγάνωσης
 • Διαβαθμισμένα φίλτρα (λεπτόκοκκο και χονδρόκοκο)
 • Διαβαθμισμένο Στραγγιστήριο
 • Σώμα στήριξης ανάντη
 • Σώμα στήριξης κατάντη
 • Προστασία ανάντη πρανούς με λιθορριπή
 • Προστασία κατάντη πρανούς με φυτική γη

Ο ετήσιος όγκος του νερού του ταμιευτήρα αξιοποιείται ως ακολούθως:

 • 17,95 εκ. μ3 για αρδευτικούς σκοπούς.
 • 6,0 εκ. μ3 για τεχνητό εμπλουτισμό.
 • 2,37 εκ. μ3 για οικολογική παροχή.
 • 2 – 2,5 εκ. μ3 για άλλες χρήσεις (ύδρευση γειτονικών περιοχών).

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης τους, τόσο στο κύριο φράγμα, όσο και στο πρόφραγμα, στην εκμετάλλευση των δανειοθαλάμων, στην επεξεργασία και διαλογή των υλικών και στις εργασίες οπλισμένου, αόπλου και ειδικών προδιαγραφών σκυροδέματος. Μετά την ολοκλήρωση της σήραγγας εκτροπής και την επένδυση της λειτουργεί καθ’ ολοκληρία μεταφέροντας το νερό προς τα κατάντη.  Ο χρόνος υλοποίησης του έργου, μετά την υπογραφή της σύμβασης με τη νέα εταιρία, είναι το τέλος του 2020.

Είναι το έργο του φράγματος του Ασωπού, έργο όχι μόνο αρδευτικό, υδρευτικό αλλά και τουριστικό. Η δε λίμνη, ανάντη του φράγματος, μήκους 6,0 περίπου χιλιομέτρων, θα είναι πόλος έλξεως των επισκεπτών επηρεάζοντας συγχρόνως και το μικροκλίμα της περιοχής. Η κατασκευή του φράγματος θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη της περιοχής, της Κορινθίας και της Πελοποννήσου γενικότερα. Για την λειτουργία του φράγματος και των λοιπών έργων απαιτείται φορέας διαχείρισης ο οποίος θα καθορίζει του όρους αξιοποίησης του φράγματος και της περιοχής, της εκμετάλλευσης του υδάτινου δυναμικού και όλων των συναφών έργων.

Hello world!

Previous article

Έφορος Αρχαιοτήτων Κορινθίας κα. Γ. Κασίμη: «ο κόσμος να έρχεται όχι μόνο σαν απλός επισκέπτης στα μουσεία και στον χώρο, αλλά να βιώνει πραγματικά, πολιτιστικά δρώμενα υψηλού επιπέδου».

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.