ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Έτοιμο το νέο δίκτυο ύδρευσης στην Αγια Μαρίνα Βέλου

0

Την ολοκλήρωση των εργασιών για το νέο δίκτυο ύδρευσης στο Βέλο, στην οδό Αγίας Μαρίνας ανακοίνωσε ο δήμος Βέλου Βόχας. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεχιστούν οι εργασίες οδοποιΐας.

Την ίδια ώρα ο δήμος σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Βέλου Βόχας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βέλου Βόχας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
1. Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία (25 ώρες)
2. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών (25 ώρες)
3. Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες (10 ώρες)
4. Ανακύκλωση και κομποστοποίηση (25 ώρες)
5. Προληπτική ιατρική για την τρίτη ηλικία (25 ώρες)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Δήμου Βέλου Βόχας
Τηλ. : 2742 360308 / 2741 0 50422
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Μαρίνας 101
Email: voyrliotaki@1306.syzefxis.gov.gr / nikpapage@velovocha.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την Πέμπτη το αρχαιολογικό συνέδριο “Τροία-Τενέα-Ρώμη” στην Κόρινθο

Previous article

Η κυβέρνηση “κλέβει” 6 εκατ. ευρώ από τον δήμο Βέλου-Βόχας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.