Περιφερεια

Συμφωνία Νίκα – Agribator για την “ευφυή γεωργία” στην Πελοπόννησο

0

Ένα βήμα πιο κοντά σε δράσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας έγινε μετά τη συνάντηση που είχαν στην Τρίπολη, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και οι εκπρόσωποι της αστικής-μη κερδοσκοπικής- εταιρείας «Agribator». Στη συνάντηση από την πλευρά της περιφέρειας συμμετείχαν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος και ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Μπουντρούκας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρύτανης και ο αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σπύρος Κίντζιος και Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης, αντίστοιχα, και ο καθηγητής Ευάγγελος Χριστοφόρου ως εκπρόσωπος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι στηρίζουν τις προσπάθειες του «Agribator» να εκσυγχρονίσει την αγροτική οικονομία της Περιφέρειας και θα συμμετέχουν ενεργά σε αυτόν.  
Με τον τρόπο αυτό η «Agribator» γίνεται ο πρώτος φορέας, ο οποίος μέσα από τη συνεργασία με τα δύο κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώνει την καλλιέργεια με την τεχνολογία. Ταυτόχρονα, μέσα από τη συνεργασία με την Περιφέρεια, δημιουργείται ένα ισχυρό τρίπτυχο από τον Ιδιωτικό Τομέα, την Αυτοδιοίκηση και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, που εγγυάται θετικά αποτελέσματα.

Περιφερειάρχης και «Agribator» συμφώνησαν ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν τομέα της οικονομίας με μεγάλη δυναμική. Τονίστηκε, ωστόσο, ότι η ανάπτυξή του θα προκύψει μόνο μέσα από την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, ώστε να παραχθούν ποιοτικότερα και διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, με χαμηλότερο κόστος για τον παραγωγό. Υπογραμμίστηκαν μάλιστα τα παραδείγματα χωρών όπως το Ισραήλ και η Ολλανδία, οι οποίες παρά το γεγονός ότι έχουν πολύ μικρή έκταση, μικρότερη από την Ελλάδα, αποτελούν παγκόσμιες δυνάμεις στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, ακριβώς εξαιτίας της υιοθέτησης  σύγχρονων καλλιεργητικών μοντέλων.

Το πρώτο από αυτά τα θετικά αποτελέσματα αποτελεί η συμφωνία «Agribator» – Περιφέρειας για την χρηματοδότηση της υλικοτεχνικής υποδομής του φορέα, την  δημιουργία και στήριξη προγραμμάτων για καινοτόμες επιχειρήσεις και προϊόντα και τέλος την συνεισφορά στην βιοκυκλική δράση «από το χωράφι στο ράφι».

Όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, «ο αγρότης και οι επιχειρήσεις στον αγροδιατροφικό χώρο θα μπορέσουν να λαμβάνουν τις πιο προηγμένες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσίες και προϊόντα ευφυούς γεωργίας, έτσι ώστε να δημιουργήσουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ολοκληρωμένη αειφορική διαχείριση».

Όλες οι πλευρές συμφώνησαν πως «θα είναι αναπόφευκτη η αλλαγή της αντίληψης για το επιχειρείν στον πρωτογενή τομέα, με προσήλωση σε νέες στρατηγικές, σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Τελικός στόχος πρέπει να είναι ένα νέο πρότυπο βιωσιμότητας, το οποίο θα υπηρετεί τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη. Στην ίδια κατεύθυνση είναι πλέον και η «Πράσινη Συμφωνία» της Ε.Ε. (Green Deal), η οποία θα επιδράσει και διαμορφώσει τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική(2021-2027)».

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο AGRIBATOR

Η Αστική -μη Κερδοσκοπική- Εταιρία «Agribator» αποτελεί το Κέντρο της Ψηφιακής και Τεχνολογικής Καινοτομίας στην Πελοπόννησο, για την Αγροτική Οικονομία. Στην «Agribator» πιστεύουμε ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα δεν θα κριθεί από την ικανότητα να παράγουμε περισσότερα, αλλά να παράγουμε καλύτερα. Στόχος μας είναι η παροχή στους παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα των καλύτερων εργαλείων και λύσεων, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο, χρησιμοποιώντας λιγότερους φυσικούς πόρους. Γνωρίζουμε, ότι η διαμόρφωση του μέλλοντος της γεωργίας δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνη της. Απαιτεί συνεργασία και διαφάνεια απ’ όλους τους εμπλεκόμενους της αγροδιατροφικής αλυσίδας.
Γι αυτό  ΜΑΖΙ, αγκαλιάζουμε το φαινομενικά αδύνατο: να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο για τους παραγωγούς της Πελοποννήσου.

Στην «Agribator» έχουμε μια φιλόδοξη δέσμευση για μια αειφορική Πελοπόννησο και για να την  πετύχουμε κρατάμε τους εαυτούς μας υπόλογους. Θέτουμε ως στόχο το 2030 να ικανοποιούμε τρεις δείκτες (30-30-30) που συνοψίζονται σε:

  • 30% μείωση των φυτοπροστατευτικών χημικών στον αγρό, με στόχευση στην διατήρηση της βιοποικοιλότητας της Πελοποννήσου και της ασφάλειας των καταναλωτών.
  • 30% μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καλλιεργειών, με στόχευση στην ορθή διαχείριση των υδάτων και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου.
  • 30 χιλιάδες παραγωγοί να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία γνώσης, χρηματοδότησης και γεωργικής ανάπτυξης, ώστε να είναι βιώσιμοι και αειφορικοί.

Ο «Abrigator» φιλοδοξεί να γίνει το Κέντρο Αριστείας Αγροδιατροφής στην Πελοπόννησο. Γι’ αυτό θέτει επτά βασικούς στόχους, επτά πυλώνες αριστείας, οι οποίοι συνοψίζονται στα παρακάτω:

α) Βελτιστοποίηση ποιότητας και ποσότητας της αγροτικής παραγωγής, με χρήση συστημάτων άρδευσης, σε πρότυπα αγροκτήματα επιδείξεως και εκπαίδευσης.

β) Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων «από» και «για» την αγροτική παραγωγή, αλλά και πιλοτικών γραμμών μεταποίησης.

γ) Λειτουργία θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων καινοτομίας. δ) Διά βίου εκπαίδευση και επαγγελματική επιμόρφωση αγροτών.

ε) Προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς επίσης και στήριξης διείσδυσης στην αγορά.

στ) Πιστοποίηση και ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων με βάση το ISO-17025.

ζ) Λειτουργία εργαστηρίων μηχανουργείου – ηλεκτρολογείου – χημείου για την ανάπτυξη γραμμών παραγωγής και προϊόντων.

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2020 – Δήμος Κορινθίων: Το ΚΕΠΑΠ ξετυλίγει το γαϊτανάκι των εκδηλώσεων παντού

Previous article

Παρουσίαση βιβλίου στο Καλογεροπούλειο

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.