ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, δια περιφοράς, το δημοτικό συμβούλιο Κορίνθου

1

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κορινθίων, το οποίο έγινε δια περιφοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο θα γίνονται οι συνεδριάσεις και στην Οικονομική Επιτροπή και στα νομικά πρόσωπα του Δήμου (ΚΕΠΑΠ, Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής, ΔΕΥΑΚ κ.λπ).

Να πούμε καταρχήν ότι “δια περιφοράς” σημαίνει ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. έλαβαν στο μέιλ τους τα θέματα της συνεδρίασης μαζί με ένα έντυπο στο οποίο έπρεπε να απαντήσουν ΥΠΕΡ (δηλαδή ότι ψηφίζουν), ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ ή ΛΕΥΚΟ, ενώ υπήρχε και χώρος γα παρατηρήσεις.

Η “συνεδρίαση” έγινε από τις 10:00 μέχρι τις 11:30. Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς,  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης με email από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο email της υπαλλήλου του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Κορινθίων, αποστέλλοντας  συμπληρωμένο με την ψήφο τους,  το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας. Μετά τις 11.30 καμία ψήφος δεν θα γινόταν δεκτή και τα μέλη θα θεωρούνταν ότι απουσίαζαν.

Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διέθεταν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούσαν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms.  

Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν τα παρακάτω

 1. Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024
 2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου έτους 2019
 3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
 4. Έγκριση των αποφάσεων του πρακτικού 1/7-2-2020 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
 5. Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στο Δήμο Κορινθίων (εισήγηση 6438/2020)
 6. Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στο Δήμο Κορινθίων (εισήγηση 8595/2020)
 7. Συλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων
 8. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου
 9. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή έργου «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με αριθμό έργου 2019ΣΕ11910047
 10. Αίτημα για άδεια διέλευσης οχήματος στο πεζοδρομημένο δίκτυο της πόλης Κορίνθου, στην οδό Περιάνδρου
 11. Αίτημα για άδεια διέλευσης οχήματος στο πεζοδρομημένο δίκτυο της πόλης Κορίνθου, στην οδό Κύπρου 75
 12.  Κοπή δένδρου (μουριάς) στην Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου

Πότε -και κυρίως πως- θα ξεκινήσει η άρση των μέτρων

Previous article

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ: ΜΑΡΙΝΑ

Next article

You may also like

1 Comment

 1. Παρακαλούμε να μας στείλετε το email σας για να σας γνωστοποιούμε δελτία τύπου και άλλα έγγραφα μας. Ευχαριστούμε

Comments are closed.