ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα στην ΑΑΔΕ για τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για την καταβοή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ

0

Μέχρι την Παρασκευή του Πάσχα, 24 Απριλίου, θα υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».

Η καταβολή της αποζημίωσης σε ελεύθερους επαγγελματίες – πλην επιστημόνων – και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων έρχεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις για τα 800 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά η ενίσχυση προβλεπόταν για εταιρείες με έως 5 εργαζομένους, αλλά τελικά το μέτρο επεκτάθηκε και σε εκείνες με έως 20 εργαζομένους.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ άνοιξε και οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως 24 Απριλίου.

Η δυνατότητα σε εταιρείες με πάνω από 5 εργαζομένους για αίτηση θα δοθεί από την επόμενη Παρασκευή.

Οι οδηγίες για τις αιτήσεις

Η αίτηση υποβάλλεται κάνοντας είσοδο στην εφαρμογή μέσω του Διδακτικού τόπου της ΑΑΔΕ (www.aade.gr/mybusinesssupport)

Η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet.

Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «Αποζημίωση ειδικού σκοπού (800 ευρώ)» και εισέρχεστε στην εφαρμογή.

Δικαιούχοι αποζημίωσης

Δικαιούστε την αποζημίωση, εφόσον είστε:

· ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι

· ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,

· επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,

και εφόσον :

· έχετε έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και

· ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στον πίνακα της ΚΥΑ 39162/16.4.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Προϋποθέσεις αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

· να έχετε υποβάλει μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός.

· να έχετε υποβάλει μέχρι και τις 16.4.2020 όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και 29.2.2020.

· δεν είστε σε αδράνεια από 1.4.2019 έως τις 16.4.2020, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 39162/16-4-2020.

· αν είστε επιχείρηση με έναρξη εργασιών μέχρι και τις 31.3.2019, δεν έχετε υποβάλει, μέχρι και τις 16.4.2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές για όλες τις φορολογικές περιόδους από 1.4.2019 μέχρι και τις 29.2.2020

· δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Η αποζημίωση πρέπει να επιστραφεί, εάν μέχρι και την 30.4.2020 η επιχείρηση καταγγείλει συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της που έχουν τεθεί αναστολή ή δεν διατηρήσει τον αριθμό θέσεων εργασίας.

Η αίτηση

Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο των δικαιούχων και της πλήρωσης των προϋποθέσεων και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι ο αιτών δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 39162/16.4.2020.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για την αποζημίωσης πρέπει να επιλέξετε:

· το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της υπεύθυνης δήλωσης,

· το αντίστοιχο τετραγωνίδιο χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

· το πεδίο «Υποβολή αίτησης».

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ανάκληση της αίτησης μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα και αφού εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή, να αναιρέσετε την επιλογή « Αιτούμαι τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού» επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνίδιο. Στην περίπτωση που εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή εμφανίζεται το μήνυμα: «Στις (…) ανακαλέσατε την αίτηση χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού»

8eCUgvCwsa

Εμμ. Δερμιτζάκης, καθηγητής γενετικής στη Γενεύη: Η Ελλάδα πρωταγωνίστρια διεθνώς στην έρευνα και διάγνωση για τον SARS-CoV-2

Previous article

Τα χαρτονομίσματα μολύνονται πιο εύκολα από μικρόβια σε σχέση με τα κέρματα

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.