ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παράταση διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης έως και τις 15 Μαΐου

0
”ıÌÂÒ„ÂflÔ ÙÁÚ ƒÈ½ËıÌÛÁÚ ÃÂÙÒÔÎÔ„fl·Ú ÙÁÚ √ÂÌÈÍfiÚ √Ò·ÏÏ·ÙÂfl·Ú ≈ÏÔÒflÔı Í·Ù‹ ÙÁÌ ‰È‹ÒÍÂÈ· ›Î„˜Ôı Û ‚ıÙÈÔˆ¸ÒÔ Ôı ÏÂÙ·ˆ›ÒÂÈ ÂÙқηÈÔ Ë›ÒÏ·ÌÛÁÚ . ŒÂÍflÌÁÛ·Ì ·¸ ÙÔ ıÔıÒ„ÂflÔ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ (‰È½ËıÌÛÁ ÏÂÙÒÔÎÔ„fl·Ú) ÔÈ ›Î„˜ÔÈ Ôı ·ˆÔÒÔ˝Ì ÛÙÁÌ ·Ò‹‰ÔÛÁ ÙÔı ÂÙÒÂηflÔı Ë›ÒÏ·ÌÛÁÚ ÛÙÔıÚ ÔÎflÙÂÚ , ‘ÂÙ‹ÒÙÁ 24 ÕÔÂÏ‚ÒflÔı 2004.

Επιβεβαιώθηκε απο το υπουργείο Οικονομικών η παράταση έως και τις 15 Μαΐου της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα περιληφθεί σε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα εκδοθεί εντός της εβδομάδος. Η παράταση μπορεί να εξυπηρετήσει χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι αυτή την στιγμή μπορούν να βάλουν πετρέλαιο με τιμή στο 0,75 ανά λίτρο ή ακόμα λιγότερο.

Εγκρίθηκε η επόμενη φάση πληρωμής των 800 ευρώ σε 105.853 δικαιούχους

Previous article

Τ. Θεοδωρικάκος: Συζητείται η σταδιακή προσέλευση των δημοσίων υπαλλήλων στις υπηρεσίες τους, θα γίνει πράξη η ψηφιακή υπογραφή σε όλη την ιεραρχία του Δημοσίου

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.