ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Μέχρι και 11 Ιουνίου οι αιτήσεις για την πρόσληψη τριών ατόμων για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας πυρασφάλειας του Δήμου Νεμέας.

0

O Δήμος Νεμέας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας του ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ.

Η διάρκεια έχει οριστεί στους τρεις μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης για το χρονικό διάστημα από το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουνίου 2020 έως το δεύτερο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2020.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας 101 πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στο mail του Δήμου nemeaota@otenet.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νεμέας, Παπακωνσταντίνου 39Β Τ.Κ.20500
Νεμέα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (σε εφαρμογή του άρθρου 46 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου)

Ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από 4 Ιουνίου 2020 μέχρι και 11 Ιουνίου 2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ

8eCUgvCwsa

Στο Δήμαρχο Βέλου Βόχας και στους υπαλλήλους που στεγάζονται στο Ζευγολατιό από μία γλάστρα με βασιλικό, προσέφερε το Σώμα Εθελοντών Δήμου Βέλου Βόχας

Previous article

Αισιοδοξία Νίκα για την διαχείριση των απορριμμάτων.Μέσα στο χρόνο η έναρξη λειτουργίας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.