ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Πέντε μέτρα για τις επιχειρήσεις από τον δήμο Κορινθίων

0

Τα μέτρα ανακούφισης των πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία, αλλά και τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθεί κάποια επιχείρηση σε αυτά ανακοίνωσε επίσημα ο δήμος Κορινθίων.

Τα μέτρα χωρίζονται σε πέντε μέρη: μείωση μισθωμάτων που ανήκουν στον Δήμο, απαλλαγή μισθωμάτων που ανήκουν στον δήμο, απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη, απαλλαγή τελών κοινόχρηστων χώρων, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

1. ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Μετά από σχετική ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ, οι σχετικές διατάξεις των νόμων 4683/20 και 4690/20 περί μείωσης των μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων έχουν εφαρμογή και στις μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Δήμο, με εξαίρεση τις μισθώσεις αιγιαλού παραλίας που ισχύουν ειδικότερες διατάξεις.
Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν για τους μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης (περίπτερα, καταστήματα κ.α), για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσονται δε από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. Η επιχείρηση που εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Οι πληγείσες επιχειρήσεις προσδιορίζονται με την σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Σε περιπτώσεις καταβολής των μισθωμάτων, οι μειώσεις θα διενεργούνται κατόπιν σχετικής αίτησης . Σε διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία θα συμψηφίσει τα ποσά με επόμενα μισθώματα.

2.ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Ειδικότερα για τα κυλικεία εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων, προβλέφθηκε η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων από την Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας τους. Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός κοιμητηρίων.

3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Με την υπ΄αρίθμ. 11/74/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ:692ΘΩΛ7-ΓΥ5) αποφασίστηκε η απαλλαγή των επιχειρήσεων που διέκοψαν υποχρεωτικά την λειτουργία τους για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των σχετικών μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού .
Η απαλλαγή θα διενεργείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, η οποία θα συνοδεύεται:
α) από αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάση των ορισμένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ. λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού, και
β) από αντίγραφο, για το διάστημα εφαρμογής των μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, των εκδιδόμενων λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος και των εξοφλητικών αποδείξεων αυτών με σκοπό η υπηρεσία μας να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες επιστροφής των ποσών που θα έχουν καταβληθεί για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στα μέτρα στήριξης με ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις.

4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Με την υπ΄αρίθμ. 11/73/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου ( ΑΔΑ:6ΚΚΔΩΛ7-ΓΩΚ) αποφασίστηκε η απαλλαγή των επιχειρήσεων που διέκοψαν υποχρεωτικά την λειτουργία τους για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των σχετικών μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, από τα τέλη παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου .
Η απαλλαγή θα διενεργείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, η οποία θα συνοδεύεται:
α) από αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάση των ορισμένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ. λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στα μέτρα στήριξης με ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις.

5.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Προβλέπονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Όπου είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου θα γίνεται ατελώς έως τον διπλάσιο χώρο της αρχικής παραχώρησης κατόπιν σχετικής αιτήσεως

β) Όπου δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου θα γίνεται μείωση αναλογούντων τελών σε ποσοστό έως 50% κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και μετά από σχετική απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Σε περιπτώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί τα τέλη, οι μειώσεις θα συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, διαφορετικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Δημοσιοποιήθηκε η λίστα με τα ποσά που πήραν τα ΜΜΕ στην πανδημία (ΠΙΝΑΚΑΣ).

Previous article

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΦΕΝΕΟΥ T.77

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.