ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Β. Νανόπουλος Ανανέωσε την θητεία των Αντιδημάρχων του Δ. Κορινθίων

0

Με απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλη Νανόπουλου
ανανεώνεται η θητεία των Αντιδημάρχων για ένα ακόμα έτος,
από 2-9-2020 έως 1-9-2021.

Δείτε του Αντιδημάρχους και τις Αρμοδιότητές τους:

Πούρος Γεώργιος:Τεχνικών Υπηρεσιών.
Τμημάτων Τεχνικών ΄Εργων και Μελετών,
Ηλεκτρομηχανολογικών ΄Εργων και Εγκαταστάσεων
και Προμηθειών και Υπηρεσιών ,
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Ο Αντιδήμαρχος Πούρος Γεώργιος θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο
στα καθήκοντά του όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Κόλλια Κωνσταντίνα: Πολεοδομίας.
Α)του Τμήματος Πολεοδομίας και του Τμήματος Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών
και Αυθαιρέτων της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων και Πολεοδομίας ,
Β)του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης,

Ζαχαριάς Σπυρίδων:Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
Α)του Τμήματος Αυτεπιστασίας
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,.
 Β)της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

Γκερζελής Ιωάννης:Μελετών και Ανάπτυξης.
Α)του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού,
Β)του Τμήματος Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης,
(πλην της αρμοδιότητας του τελευταίου εδαφίου του Γραφείου Κτηνοτροφίας
που αφορά τις ρυθμίσεις για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα)
καθώς και στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων,
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Μπίτζιος Δημήτριος: Καθαριότητας.
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Πιέτρης Τιμολέων: Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Τουρισμού.
Α)της Δ/νσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),
Β)του Τμήματος Τουρισμού και Προστασίας του Καταναλωτή
της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης πλην της αρμοδιότητας συντονισμού και εποπτείας
των δράσεων και ενεργειών για την παραχώρηση στο Δήμο Κορινθίων
των Ιαματικών Πηγών των Λουτρών Ωραίας Ελένης και την αξιοποίησή τους.
Γ)του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
και ειδικότερα -την χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και την τέλεση αυτού
-την χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας –
τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού,
ομογενών αλλοδαπών που απόκτούν την ελληνική ιθαγένεια
και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια
και -την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου,
καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά
που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.

Γιάννης Καρασάββας: Αθλητισμού και προστασίας των ζώων.
Α) της Υπηρεσίας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού
της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,
Β) της τήρησης των ρυθμίσεων που αφορούν στα δεσποζόμενα
και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και στην προστασία των ζώων
από την εκμετάλλευση και την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό,

Ενώ πρόσφατα απο τις αρχές του καλοκαιριού
ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Βασίλης Νανόπουλος
μετά και την συμφωνία με τον κ. Πελοπίδα Καλλίρη
Όρισε δύο ακόμα Αντιδημάρχους:
– Οικονομικών τον κ. Σπύρο Πλατή
– Πολιτισμού και Παιδείας τον κ. Βαγγέλη Παπαιωάννου

Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοσιογραφικής μας ομάδας
τις επόμενες ημέρες θα δοθεί από τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλη Νανόπουλο  
συνέντευξη για τον απολογισμό του πρώτου χρόνου της θητείας της Δημοτικής Αρχής

Η Ανανέωση της θητείας των Αντιδημάρχων του Δήμου Κορινθίων
δημοσιεύθηκε σήμερα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

8eCUgvCwsa

Υεμένη, εορτασμός της Ασούρας.

Previous article

Γενί Σαφάκ : Η Τουρκία έχει δικαίωμα επέμβασης σε ελληνικά νησιά

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.