ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Κοροναϊός : Τρεις νέοι θάνατοι – Κάτω των 60 ετών τα δύο θύματα

0
Óôéãìéüôõðá áðü ôçí êëéíéêÞ COVID-19 óôï íïóïêïìåßï "ÓÙÔÇÑÉÁ",Ýíá áðü ôá íïóïêïìåßá áíáöïñÜò ãéá ôïí êïñïíïúü.Ðáñáêïëïõèüíôáò ìéá âÜñäéá íïóçëåýôñéáò êáôÜ ôçí åðéóêåøÞ ôçò óôïõò èáëÜìïõò ôùí áóèåíþí.Óå áõôÞí ôçí êëéíéêÞ,íïóçëåýïíôáé áðïêëåéóôéêÜ áóèåíåßò ìå ôïí Covid-19,ÐáñáóêåõÞ 24 Áðñéëßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από κοροναϊό στη χώρα μας, καθώς σήμερα σημειώθηκαν ήδη τρεις νέοι θάνατοι.

Ειδικότερα, πρόκειται για έναν 83χρονο που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, ενώ οι άλλες δύο περιπτώσεις προκαλούν εντύπωση καθώς πρόκειται για έναν 56χρονο που νοσηλευόταν σε απλή κλίνη του Ευαγγελισμού και για μία 50χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Παμμακάριστος.

Και οι τρεις έπασχαν από υποκείμενα νοσήματα, ενώ πλέον ο αριθμός των νεκρών από κοροναϊό ανέρχεται σε 584.

8eCUgvCwsa

Τουρκικός εκνευρισμός για τον φράχτη στον Έβρο: Βρίζουν τους Έλληνες, χτυπάνε σειρήνες

Previous article

Σύγκρουση πλοίων στον Πειραιά : Δείτε το μεγαθήριο Maersk και το ναρκοθηρευτικό «Καλλιστώ»

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.