ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: Δύο τροπολογίες για την ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και του ThessINTEC

0

Δύο τροπολογίες αιχμής για την ανάπτυξη και την καινοτομία, κατέθεσε και υποστήριξε στην Ολομέλεια, ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας στο νομοσχέδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η πρώτη τροπολογία, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, αφορά την ενίσχυση της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ) καθώς, όπως είπε, «τον τελευταίο χρόνο που λειτουργεί το ΕΣΕΤΚ έχει αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα ουσίας στο κομμάτι της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας και βλέπουμε ότι χρειάζεται μια επιπλέον ενίσχυση για να ανταποκριθεί ακόμα καλύτερα στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει». Γι’ αυτό αυξάνονται με την τροπολογία από 11 σε 15 τα μέλη του ΕΣΕΤΚ, προκειμένου να ενισχύσουμε το κομμάτι της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, και τα πέντε μέλη της που είναι σήμερα να γίνουν εννέα.

Η δεύτερη τροπολογία αφορά το ThessINTEC που, όπως εξήγησε ο κ. Δήμας, «είναι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα της κυβέρνησης για την έρευνα, την καινοτομία και τη Θεσσαλονίκη». Στην πραγματικότητα, είπε, «προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε μία ανεκμετάλλευτη έκταση 760 στρεμμάτων στον Δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη και να δημιουργήσουμε ένα τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς -ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε μεγάλες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή, τεχνοβλαστούς από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ή νεοφυείς επιχειρήσεις και να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα καινοτομίας».

Ο υφυπουργός ανέφερε πως με την τροπολογία «Η ‘’Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ” υποχρεούται εντός έξι μηνών από την καταχώριση του σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς να προβεί στη σύσταση δικαιώματος επιφάνειας για ενενήντα εννέα έτη υπέρ της εταιρείας ‘’Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ThessINTEC ΑΕ”, προκειμένου να λάβει χώρα η ανέγερση των αναγκαίων κτισμάτων, υποδομών και εγκαταστάσεων στο ακίνητο της ‘’Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ”, που μεταβιβάζεται με το παρόν, σύμφωνα πάντοτε με τον σκοπό της παρούσας μεταβίβασης. Η σύσταση θα λάβει χώρα με την κατάρτιση σχετικής σύμβασης μεταξύ των δύο ανώνυμων εταιρειών, στην οποία θα προβλέπεται η καταβολή “εδαφονομίου” προς την “Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας” από τη ThessINTEC, οριζόμενου σε ποσοστό 0,75% επί των ετησίων μισθωμάτων που θα αφορούν σε μακροχρόνιες μισθώσεις κτηριακών εγκαταστάσεων και επί των “εδαφονομίων” που θα εισπράττει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου της Θεσσαλονίκης από τρίτους».

Μετά την διάταξη αυτή, σημείωσε ο κ. Δήμας «από τα ενοίκια που θα εισπράττει η εταιρεία του ThessINTEC από μακροχρόνιες μισθώσεις, το 0,75% θα πηγαίνει προς την “Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας”. Αυτή είναι η τροπολογία, είναι το τελευταίο γραφειοκρατικό εμπόδιο που είχε απομείνει για το εγχείρημα του ThessINTEC. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει τη στήριξη όλου του Κοινοβουλίου».

Πως θα γίνει, όταν γίνει, η άρση του lockdown

Previous article

Πώς βρέθηκε ο Ερμής του 4ου αι. π.Χ. στην Αιόλου

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.