ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Βασίλης Κικίλιας: 5 Κορίνθιοι Νοσηλευτές στη Θεσσαλονίκη

0
Óôéãìéüôõðá ìáðü ôçí ÌïíÜäá åíôáôéêÞò èåñáðåßáò óôï íïóïêïìåßï "ÓÙÔÇÑÉÁ",Ýíá áðü ôá íïóïêïìåßá áíáöïñÜò ãéá ôïí COVID-19,ÐáñáóêåõÞ 24 Áðñéëßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σε ανάρτηση του ο Υπουργός Υγείας αναφέρεται στην Εθελοντική προσφορά Νοσηλευτών που σπεύδουν να ενισχύσουν το εργο των συναδέλφων τους σε Νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας . Μεταξύ αυτών και πέντε νοσηλευτές απο την Κόρινθο. Χαρακτηριστικά ο Υπουργός την αναφέρει στο λογαριασμό του στο Facebook:

8eCUgvCwsa

Απομακρύνεται το σενάριο για άρση του lockdown την 1η Δεκεμβρίου

Previous article

Έλεγχοι πόρτα πόρτα στην Βόρειο Ελλάδα, όπου μεταφέρονται αστυνομικές δυνάμεις!

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.