ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδοτούμενα δάνεια και δωρεάν κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις – Αιτήσεις έως τέλος Ιανουαρίου

0

Προγράμματα που επιδοτούν δράσεις ψηφιακής αναβάθμισης, κεφάλαιο κίνησης σε στοχευμένους κλάδους και δάνεια με εγγύηση Δημοσίου περιλαμβάνει η «βεντάλια» των χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι στην διάθεση των επιχειρηματιών για το 2021.

Μέσα στον Ιανουάριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε κάποιο από τα παρακάτω προγράμματα του ΕΣΠΑ και να τύχουν επιδότησης ή ακόμη και δωρεάν χρηματοδότησης, αρκεί να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θέτει το υπουργείο Ανάπτυξης.Remaining Time-0:00FullscreenMute

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ανακοινωθούν οι δικαιούχοι του προγράμματος παροχής δωρεάν κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Επιδότηση δημιουργίας e-shop

Από μέρα σε μέρα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop, που σχεδίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόγραμμα θα επιδοτεί κατά 100% την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος έως το ποσό των 5.000 ευρώ και θα αφορά μόνο το λιανεμπόριο.

Με αρχικό συνολικό προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ, την επιδότηση αναμένεται να μοιραστούν 16.000 επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Μέσω αυτού του προγράμματος, η κυβέρνηση επιδιώκει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην e-εποχή, σε μια περίοδο όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί διέξοδο λόγω της πανδημίας, ενώ η μέθοδος click away καθιστά ολοένα και πιο αναγκαία την ύπαρξη ηλεκτρονικού καταστήματος.

Δάνεια με εγγύηση Δημοσίου

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 50.000 ευρώ και με εγγύηση του Δημοσίου θα μπορούν να λαμβάνουν από τα τέλη Ιανουαρίου οι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα θα δοθεί μέσω της επέκτασης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 που έχει συστήσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) με τις εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες, στο πλαίσιο του οποίου έχουν εκταμιευθεί ή εγκριθεί δάνεια ύψους σχεδόν 6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νέο -τρίτο- κύκλο του προγράμματος, θα διατεθούν 450 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση δανείων με την εγγύηση της ΕΑΤ σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή σε επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών μεταξύ 100.000 έως 200.000 ευρώ. 

Ο αριθμός των δανείων που θα χορηγηθούν σε πολύ μικρές επιχειρήσεις θα ξεπεράσει τις 10.000, καθώς είναι βέβαιο ότι δεν θα αιτηθούν όλες το ανώτατο προβλεπόμενο ύψος των 50.000 ευρώ.

Δωρεάν κεφάλαιο έως 100.000 ευρώ σε start-ups

Εντός του Ιανουαρίου θα βγει στον «αέρα» η νέα προκήρυξη του ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες ή θα εγγραφούν στη συνέχεια στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece». Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ.

Το ύψος της χρηματοδότησης που θα χορηγηθεί με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους μπορεί να κυμανθεί από τις 5.000 έως και τις 100.000 ευρώ και θα προσδιορίζεται από το ύψος των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν το 2019.

Το ποσό της επιχορήγησης θα υπερβαίνει το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το προηγούμενο έτος και τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα κ.α.

Επισημαίνεται ότι το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021 και αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Δικαίωμα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο «Elevate Greece» και υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021. Στις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Να λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια
 • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020
 • Να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις
 • Το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης 2019 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ
 • Να υπάρχει συμβατότητα με τη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στην αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος
 • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές», σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.

Τέλος θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: Αγρο-διατροφή, Υγεία – φάρμακα, Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, Ενέργεια, Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, Μεταφορές, Υλικά – κατασκευές, Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές βιομηχανίες.

Επιδότηση επενδύσεων για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ΜμΕ

Στις 31 του μήνα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», προκειμένου στην παρούσα δύσκολη συγκυρία να επωφεληθούν περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από τη χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα (που έχει πάρει δύο φορές παράταση) ενισχύει υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα στους οκτώ τομείς  προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Αφορά επενδυτικά σχέδια έως  200.000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης από 50% έως 65%. 

Στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας του προγράμματος, μεταξύ άλλων, είναι και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Πιο συγκεκριμένα στις επιδοτούμενες δαπάνες υπηρεσιών ecommerce περιλαμβάνονται :

 • Σχεδιασμός και δημιουργία e-shop, website 
 • Εξοπλισμός πληροφορικής
 • Εξειδικευμένο λογισμικό
 • Συμμετοχή σε ελληνικά και ξένα e-marketplaces
 • Digital marketing.

Όπως ορίζει το πρόγραμμα, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 20.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν μπορούν να υποβληθούν. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

8eCUgvCwsa

Κορωνοϊός: Τριπλασιασμός ιικού φορτίου μετά τα ρεβεγιόν στην Αττική

Previous article

Βασίλης Νανόπουλος: Τι συζητήθηκε στη Live επικοινωνία με τους δημότες την Τρίτη το απόγευμα

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.