ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

0

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. στ. της υπ’  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020), την Δ1α/ΓΠ.οικ.:2/2-1-2021 (Β΄1) ΚΥΑ  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021  και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 και την υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  την 11η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12.00   μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021
 2. Τροποποίηση του Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων
 3. Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021
 4. Καθορισμό αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου
 5. Καθορισμό αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου
 6. Περί  άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοινότητας Αθικίων του Δήμου Κορινθίων, για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 011801 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 13 και Κ.Χ 17, σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 54/2014 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και με την υπ΄ αριθμ. 2996/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή επανεπιβολή της.
 7. Έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Αμαρυλλίδος στο  ΟΤ 96  του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Αμόνι» του Δήμου Κορινθίων.
 8. Καθορισμό τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των κ.κ. Κυνηγάρη Αθανασίου του Παύλου και της Σοφού Σοφίας του Δημητρίου συζ. Κυνηγάρη Αθανασίου, με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησία 01 στο ΟΤ 843 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα, Κόρινθος
 9. Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας «TERRA MEDITERRANEΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στη θέση ¨Σκουτέλα¨ της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου. 
 10. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε κέντρο αποθήκευσης διανομής ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Α.Ε. στη θέση «ΚΑΖΑΡΜΑ» της Κοινότητας Κορίνθου
 11. Έγκριση εισόδου – εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού Διογένους στον οικισμό Αγίου Σπυρίδωνα, στην Κόρινθο
 12. Παραχώρηση δύο αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων για τις ανάγκες του Τελωνείου Κορίνθου στην πόλη της Κορίνθου, οδός Απ. Παύλου 27
 13. Εισήγηση περί κοπής δύο δένδρων (Αειλανθών) στη Κοινότητα Κορίνθου

Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

Για την σύνδεσή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς σας, TaxisNet.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας είτε προσωπικό υπολογιστή (με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, Apple Mac OS και Linux), είτε κινητή συσκευή (με λειτουργικό σύστημα Android και iOS).

Προτείνεται η χρήση ακουστικών.

 Αναλυτικές οδηγίες για την σύνδεση στην εν λόγω υπηρεσία  θα λάβετε  μέσω  e-mail.                                                           

     Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                          Αντώνιος Κυριαζής

8eCUgvCwsa

Επίδομα Θέρμανσης: ίσα που προλαβαίνετε…

Previous article

ΗΠΑ: Άμεση καθαίρεση Τραμπ ζητείται από τον Πενς – «Ενεργοποίησε την 25η τροπολογία»

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.