ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Πόσα θα πληρώνει κάθε δήμος στην ΤΕΡΝΑ για τα σκουπίδια

Ποσά που θα κυμαίνονται από 250.000 ευρώ έως και 2.000.000 θα πληρώνουν ετησίως οι δήμοι της Κορινθίας στην ΤΕΡΝΑ για την διαχείριση των απορριμμάτων, σύμφωνα με την σύμβαση της ΣΔΙΤ. Αυτό προκύπτει από τον πίνακα που αποκαλύπτει το korinthia.net.gr και ο οποίος αποτελεί τμήμα του πρακτικού παλαιότερης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς τον προβλεπόμενο ΦΠΑ 24%, αλλά και χωρίς τα επιμέρους κόστη που θα προκαλέσει η δημιουργία των νέων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), τα οποία εξακοντίζουν το τελικό κόστος. Για τα επιμέρους κόστη, όπως θα δείτε και στον σχετικό πίνακα, … Continue reading ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Πόσα θα πληρώνει κάθε δήμος στην ΤΕΡΝΑ για τα σκουπίδια