ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣΥΓΕΙΑ

Πώς αμείβεται το υγειονομικό προσωπικό που ενισχύει το ΕΣΥ στην πανδημία

0

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας ορίζονται οι μηνιαίες αμοιβές για όλο το υγειονομικό προσωπικό – πλην γιατρών – του ιδιωτικού τομέα που προσφέρει υπηρεσίες στο ΕΣΥ, για την αντιμετωπίση της πανδημίας.

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι ιδιώτες γιατροί που έχουν κληθεί να ενισχύσουν τις δημόσιες δομές, και το έχουν κάνει εθελοντικά, αμείβονται με 2.000 ευρώ το μήνα.

Στην περίπτωση του λοιπού υγειονομικού προσωπικού, παρατηρούνται διαφορές στις αμοιβές ανάλογα με την ειδικότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης.

Με βάση την απόφαση αυτη: 

 • Το νοσηλευτικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) αμείβεται με 1.300 ευρώ
 • Το νοσηλευτικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) αμείβεται με 1.200 ευρώ.
 • Το νοσηλευτικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) αμείβεται με 1.000 ευρώ.
 • Το πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης στην κατηγορία ΠΕ αμείβεται με 1.100 ευρώ.
 • Το πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης στην κατηγορία ΤΕ αμείβεται 1.000 ευρώ.
 • Το πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης στην κατηγορία ΔΕ αμείβεται με 800 ευρώ.
 • Το πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης στην κατηγορία ΥΕ (υποχρεωτική εκπαίδευση) αμείβεται 700 ευρώ.

Μερική απασχοληση 

Προβλέπεται και προσωπικό μερικής απασχόλησης (που ισοσυναμεί με το μισό της πλήρους απασχόλησης), με αντίστοιχες μηνίαιες αμοιβές οι οποίες καθορίζονται ως εξής:

 • Οι γιατροί αμείβονται με 1.000 ευρώ.
 • Το νοσηλευτικό προσωπικό της ΠΕ κατηγορίας αμείβονται με 650 ευρω.
 • Το νοσηλευτικό προσωπικό της ΤΕ κατηγορίας αμείβεται με 600 ευρώ.
 • Το νοσηλευτικό προσωπικό της ΔΕ κατηγορίας αμείβεται με 600 ευρώ.
 • Το πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό της ΠΕ κατηγορίας αμειβεται με 550 ευρώ.
 • Το πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό της ΤΕ κατηγορίας αμειβεται με 500 ευρώ.
 • Το πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό της ΔΕ κατηγορίας αμειβεται με 400 ευρώ.
 • Το πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό της ΥΕ κατηγορίας αμειβεται με 350 ευρώ.

Εφημερίες

Το ιατρικό προσωπικό, μερικής απασχόλησης, συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β’ του ΕΣΥ.

Το νοσηλευτικό προσωπικό, πλήρους και μερικής απασχόλησης, συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριώνμε αμοιβή ίση με αυτή του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της αντίστοιχης
κατηγορίας.

Ακατάσχετο και αφορολόγητο

Όλες οι παραπάνω αμοιβές είναι ακατάσχετες και αφορολόγητες.

Στις δοκιμές για το «πράσινο» ψηφιακό πιστοποιητικό και η Ελλάδα

Previous article

Κρήτη: Ένας εντυπωσιακός επιτάφιος αφιερωμένος στους ήρωες του 1821

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.