ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέο «Εξοικονομώ»: Έναρξη στις 13 Δεκεμβρίου – Οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια και οι απαιτήσεις για τις αιτήσεις

0

Δημοσιεύτηκε ο Οδηγός – Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 50 ημερών – Μπόνους 5% για λιγνιτικές και πληγείσες περιοχές

Την επόμενη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου προβλέπεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το νέο Εξοικονομώ για να υποδεχτεί τις αιτήσεις για μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα. Αντίστοιχα, οι δηλώσεις για τις πολυκατοικίες προβλέπεται να ξεκινήσουν την τρίτη εργάσιμη μέρα μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των αιτήσεων (για διαμερίσματα –μονοκατοικίες). Το ύψος της επιδότησης αναμένεται να φτάσει έως 75% το ανώτερο και έως 40% το κατώτερο με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Ο νέος οδηγός με τον οποίο κάνει πρεμιέρα το δημοφιλές πρόγραμμα συνολικού ύψους 632 εκατομμυρίων ευρώ δίνει την δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για χρονική περίοδο 50 ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής δηλαδή μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Ωστόσο, η ημερομηνία μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι: η αντικατάσταση κουφωμάτων (κατοικίας, διαμερίσματος, κλιμακοστασίου, φωταγωγού), η τοποθέτηση –αναβάθμιση θερμομόνωσης εξωτερικά ή εσωτερικά, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης /ψύξης (αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης με νέο, φυσικού αερίου, υγραερίου, βιομάζας, αντλίας θερμότητας κ.α.). Επίσης στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται Συστήματα ζεστού νερού χρήσης με αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  (π.χ αντλίες θερμότητας ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού κ.α) και Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτές εντάσσονται τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης  (smart hone) για εξοικονόμηση ενέργειας και η αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας. Στο σκέλος του smart home εντάσσονται έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, έξυπνα συστήματα θέρμανσης –ψύξης αλλά και συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου  και παρακολούθησης.Remaining Time-0:00FullscreenMute

Η αξιολόγηση της κάθε αίτησης γίνεται με βάση προκαθορισμένα κριτήρια όπως είναι το ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας με συντελεστή βαρύτητας 50%, το εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας 14%, οι βαθμοημέρες 7%, η ενεργειακή κλάση βάσει του πρώτου πιστοποιητικού ενεργειακής επάρκειας 5%, η παλαιότητα της κατασκευής 3%, η μονογονεική οικογένεια 7%, ΑΜΕΑ 7%, πολύτεκνοι 7%.

Για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση του έργου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου, το κόστος του οποίου καλύπτεται απευθείας από το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου. Αντίστοιχα, καλύπτεται η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων που προβλέπει το Εξοικονομώ,  η αμοιβή για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών.

Προϋπόθεση είναι η υπαγωγή της αίτησης και η επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και της απαιτουμένης εξοικονόμησης ενέργειας του προγράμματος. Τα έργα του προγράμματος οφείλουν  να ολοκληρώνονται σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των πρώτων 6 μηνών του προαναφερόμενου διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 25% των επιλέξιμων εργασιών βάσει του προϋπολογισμού.

Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε διαδικασία απένταξης. Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα ως και 3 μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος. Αιτήματα λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξετάζονται χωριστά κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.

Μπόνους 5% για λιγνιτικές και πληγείσες περιοχές

Για την κατανομή των πόρων ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν ληφθεί υπόψη πληθυσμιακά και ενεργειακά δεδομένα καθώς και δεδομένα προηγούμενης ζήτησης προγραμμάτων «εξοικονομώ» και εφαρμογής συντελεστών ώστε να μην υπάρξουν μεγάλες μεταβολές με προϋπολογισμούς περασμένων προγραμμάτων «Εξοικονομώ». Επίσης στις περιοχές Κοζάνης, Φλώρινας, Αρκαδίας και Ευβοίας θα κατανεμηθεί επιπλέον 5% του συνολικού προϋπολογισμού επειδή ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές και περιοχές που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι πόροι αυτοί μπορούν να συνδυασθούν με άλλους εθνικούς πόρους για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλέξιμες κατοικίες. Επιπλέον, οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος δύνανται να προσαυξηθούν, σε περίπτωση μεγάλου όγκου αιτήσεων και εξάντλησης των κονδυλίων.

Αξιολόγηση – Χρηματοδότηση

Κάθε φυσικό πρόσωπο καθώς και οι  ιδιοκτήτες  διαμερισμάτων πολυκατοικίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις και εάν η ιδιοκτησία τους μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία», βάσει του εισοδήματος καθώς και να μεριμνήσουν, έτσι ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, για τα ακόλουθα:

– Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα/πολυκατοικίες που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.

– Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. Τίθεται υπόψη ότι, κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας η υπαγωγή θα πρέπει να είναι περαιωμένη. Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου τα 7 τετραγωνικά μέτρα, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (για τις πολυκατοικίες, το όριο σε τετραγωνικά μέτρα είναι το γινόμενο του 7 επί του πλήθους των διαμερισμάτων). Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να είναι περαιωμένη.

– Σε περίπτωση που στα φορολογικά στοιχεία του αιτούντα υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) ή στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9), θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης η απόκλιση μεταξύ της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει του εντύπου Ε9 και της ωφέλιμης επιφάνειας Α’ ΠΕΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2.

– Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2020), θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων Ε9.

Επισυνάπτεται ΕΔΩ ολόκληρος ο οδηγός του Εξοικονομώ 2021.

Πηγή: https://www.newmoney.gr/

Αυστραλία: Τράπεζα ξεκίνησε πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Previous article

Στον Σχίνο ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.