ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Σχολεία – Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις για άνοιγμα την Δευτέρα – Τι θα γίνει με τα τεστ, πότε θα κλείνουν τα τμήματα

0
Ç õðïõñãüò Ðáéäåßáò Íßêç ÊåñáìÝùò óõíïìéëåß ìå ìáèçôÝò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åðßóêåøÞò ôçò óôï 10ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï Ìåôáìüñöùóçò, ôç ÄåõôÝñá 11 Éáíïõáñßïõ 2021. Ôçí ðñþôç çìÝñá áíïßãìáôïò íçðéáãùãåßùí êáé äçìïôéêþí ç õðïõñãüò Ðáéäåßáò Íßêç ÊåñáìÝùò óõíïäåõüìåíç áðü ôçí õöõðïõñãü ÆÝôôá ÌáêñÞ êáé ôçí Ãà Óßóóç Ãêßêá ðñáãìáôïðïßçóå åðßóêåøç óôï 10ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï Ìåôáìüñöùóçò êáé óôï 20ï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ÍÝáò ×áëêçäüíáò. Ïé ìáèçôÝò êáé ïé ìáèÞôñéåò ôçò ÃåíéêÞò ÐñùôïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò åðéóôñÝöïõí óôá èñáíßá ôïõò ìåôÜ áðü ìßá äßìçíç äéáêïðÞ, ðïõ «õðáãïñåýèçêå» áðü ôá åðéäçìéïëïãéêÜ äåäïìÝíá ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí óôçí åðéêñÜôåéá áðü ôïí ðåñáóìÝíï ÍïÝìâñéï. (EUROKINISSI/POOL ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ)

Άνοιγμα των σχολείων με αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα αναμένεται να αποφασισθεί στη συνεδρίαση της επιτροπής, σήμερα στις 14:00, στην οποία μάλιστα θα συμμετάσχουν ο Θάνος Πλεύρης και Νίκη Κεραμέως.

Με τα κρούσματα 24ωρου, του κοροναϊού για έβδομη συνεχόμενη μέρα να είναι πενταψήφια, η  επιτροπή θα συνεδριάσει για να αποτιμήσει την επιδημιολογική κατάσταση και να εισηγηθεί για το άνοιγμα των σχολείων. Αμέσως μετά αναμένεται να γίνουν κοινές ανακοινώσεις από τον υπουργό Υγείας και την υπουργό Παιδείας.

Με στόχο το άνοιγμα των σχολείων να γίνει στις 10 Ιανουαρίου, όπως ήταν προγραμματισμένο, η κυβέρνηση βρίσκεται σε… πυρετό διεργασιών πραγματοποιώντας συνεχείς συσκέψεις. Παράλληλα αναμένει τις εισηγήσεις των ειδικών για το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσουν τα σχολεία και τα πρωτόκολλα που θα εφαρμοστούν, λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας που παρουσιάζει η παραλλαγή Όμικρον.

Η οριστική απόφαση όμως θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά στοιχεία, που σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με τις νοσηλείες και τις διασωληνώσεις.

Αυστηροποίηση πρωτοκόλλου

Στην περίπτωση που ανάψει το πράσινο φως για την επαναλειτουργία των σχολείων την ερχόμενη Δευτέρα, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αυστηροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Είτε με την υποχρέωση διενέργειας self test και από τους εμβολιασμένους μαθητές, είτε με την αύξηση του αριθμού των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων από 2 σε 3 εβδομαδιαίως. Επίσης, αναμένεται να αποφασιστεί η διενέργεια rapid test σε όλους τους μαθητές κάθε τμήματος, σε περίπτωση κρούσματος σε αυτό.

Πάντως, δεν αποκλείεται το κλείσιμο ενός τμήματος να μην γίνεται με κρούσματα στο 50%+1, αλλά ή στο 40%+1 ή στο 30%+1. Επίσης, ενδέχεται να αποφασιστεί και η μείωση της καραντίνας σε πέντε ημέρες σε περίπτωση κρουσμάτων.

Σημειώνεται ότι το άνοιγμα των σχολείων απασχόλησε την καθιερωμένη σύσκεψη χθες, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου ο οποίος ζήτησε να μελετηθούν ένα προς ένα όλα τα τελευταία δεδομένα της επιδημιολογικής εικόνας πριν ληφθούν αποφάσεις.

Οι αποφάσεις για τα σχολεία θα βασιστούν:

– Στον αριθμό των κρουσμάτων

– Στις εισαγωγές στα νοσοκομεία

– Στους νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ

– Στους ασθενείς έως 18 ετών

Σύμφωνα,  με τις τελευταίες πληροφορίες, τα σχολεία αναμένεται να ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου, με τρία self test την εβδομάδα για τους μαθητές.

Παράλληλα, αλλάζει το πρωτόκολλο σύμφωνα με το όποιο κλείνει ένα τμήμα σε περίπτωση κρουσμάτων. Μέχρι σήμερα ήταν στο 50%+1, ενώ από τη μείωση θα πάει στο 30%+1 ή στο 40%+1.

Τρία είναι τα σενάρια για τα σχολεία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA:

  • To επικρατέστερο είναι να ανοίξουν 10 Ιανουαρίου με αύξηση των self test.
  • Το επόμενο σενάριο είναι να ανοίξουν τα σχολεία στις 17 ή στις 24 Ιανουαρίου .
  • Ένα τρίτο σενάριο είναι να ανοίξουν τα σχολεία κανονικά στις 10 Ιανουαρίου και να επαναξιολογηθεί, ανάλογα με τα κρούσματα, η κατάσταση από την επιτροπή.

Επίσης θα υπάρξουν αλλαγές στο υγειονομικό πρωτόκολλο σε ό,τι αφορά στον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος:

  • Σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος, όλοι οι μαθητές, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι θα ελέγχονται με rapid test
  • Παράλληλα, καταργείται ο «σταυρός» (testing στους μαθητές που κάθονταν δίπλα, πίσω, ή μπροστά από το επιβεβαιωμένο κρούσμα) και πλέον θα γίνεται rapid test σε όλους τους μαθητές της τάξης.
  • Τα test θα γίνονται κάθε 5 ημέρες αντί για 7
  • Η καραντίνα θα ισχύει για 5 ημέρες αντί για 10

Για όλα αυτά θα συνεδριάσει η Επιτροπή και θα εισηγηθεί αναλόγως στην Κυβέρνηση, που θα κληθεί να αποφασίσει τόσο για το άνοιγμα των σχολείων, όσο και για την υποχρεωτικότητα.

Στον αέρα οι εργαζόμενοι: η ΕΡΓΑΝΗ δεν αναγνωρίζει τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για άδεια μετά από θετικό τεστ! Τι ισχύει τελικά

Previous article

Συνεχίζεται το μπέρδεμα με τα rapid test – Μετά την ΕΡΓΑΝΗ τα «απορρίπτει» και ο ΕΦΚΑ

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.