ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο Πελοπίδας Καλλίρης

0

Με κοινή απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση Νίκου Παπαθανάση, στη θέση του Διοικητή της ΕΥΔΑΜ ορίστηκε ο Πελοπίδας Καλλίρης.

Έτσι μετά τους δύο υφυπουργούς, τον βουλευτή, την σύμβουλο του πρωθυπουργού η Κορινθία κερδίζει μία ακόμα θέση ευθύνης με την τοποθέτηση του Πελοπίδα Καλλίρη στην θέση του ΔΑΜ.

Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ είναι επιφορτισμένη με τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των πολιτικών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο πλαίσιο της κατάρτισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 (ΠΔΑΜ) και των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), καθώς και με τη διαχείριση και τον συντονισμό υλοποίησης του ΣΔΑΜ και αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτόν εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα:

• Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ, που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και κατευθύνει τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών υλοποίησης.
• Επεξεργάζεται και εισηγείται στον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ.
• Συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ και αναφορές για την επίτευξη των στόχων τους και συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
• Διαχειρίζεται το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027.

Υπέρ της επιστροφής των γλυπτών και ο Independent

Previous article

ΥΠΕΝ: Αναστολή αδειών και απαγόρευση ανάπτυξης ΑΠΕ σε έξι ορεινούς όγκους που χαρακτηρίζονται πλέον “Απάτητα Βουνά”

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.