ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΣΤΗΜΗΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μετατάξεις εκπαιδευτικών: Πρόσκληση του Παν.Πελοποννήσου για θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ

0

Η πρόσκληση της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας περιλαμβάνει 6 γνωστικά αντικείμενα

Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με απόφαση της 6ης συνεδρίασης/ 17-12-2021, της Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν αίτηση μετάταξης σε θέση Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα/γνωστικές περιοχές:

 1. Μαθηματικά – Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών ή συναφούς αντικειμένου και (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
 2. Φυσική – Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Φυσικής ή συναφούς αντικειμένου και (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
 3. Πληροφορική – Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου και (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
 4. Τηλεπικοινωνίες – Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή συναφούς αντικειμένου και (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.
 5. Παιδαγωγικά – Τυπικά προσόντα:
  • (1) Πτυχίο Τμήματος Παιδαγωγικής ή συναφούς αντικειμένου και (2) Διδακτορικό Δίπλωμα
  • ή
  • (1) Πτυχίο Θετικών Επιστημών και (2) Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διδακτική της Πληροφορικής, ή σε αντικείμενο που συνδυάζει ερευνητικά την επιστήμη της πληροφορικής και παιδαγωγικά ή ψυχολογία.
 6. Αγγλικά – Τυπικά προσόντα: (1) Πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας, Μετάφρασης (με ειδίκευση στα Αγγλικά) ή Διερμηνείας (με ειδίκευση στα Αγγλικά) ή συναφούς αντικειμένου και (2) Διδακτορικό Δίπλωμα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν ή να καταθέσουν την αίτηση μετάταξης καθώς και τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα τυπικά και επιπρόσθετα προσόντα, στη γραμματεία του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, έως και 31 Μαρτίου 2022, στην ακόλουθη ταχυδρομική Διεύθυνση:


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας
Γραμματεία
Οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου
221 31 Τρίπολη

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2710 372293 και 2710 372297.

ΕΡΓΟΣΕ: Κατατέθηκαν προσφορές για 6 σιδηροδρομικά έργα 4 δισ.

Previous article

Revenge porn: Διαδικτυακό εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στα θύματα να παρέμβουν

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in ΕΛΛΑΔΑ