ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ψάχνει …εθελοντές ο δήμος Κορινθίων – Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου

0

Μικρό σε θέματα (μόλις 9) θα είναι το δημοτικό συμβούλιο της Πέμπτης 30 Ιουνίου. Ωστόσο, υπάρχουν θεματάκια που αναμφίβολα θα δοκιμάσουν το ήρεμο κλίμα, όπως για παράδειγμα η λήψη δεύτερης απόφασης για την απόδοση σε χρήμα του γάλατος και των Μέσων Ατομικής Προστασίας. Χρήματα που οφείλονται στους εργαζόμενους της καθαριότητας για την περίοδο 2017-2020, δηλαδή επί τέσσερα χρόνια και σε δύο διαφορετικές δημοτικές περιόδους.

Ενδιαφέρον έχει και το θέμα που αφορά στο έργο “Διαμόρφωση Κοιμητηρίων” όπου θα δούμε ποια κοιμητήρια, πότε και με ποιον τρόπο …διαμορφώθηκαν.

Το πρώτο θέμα, πάντως, αφορά την Χάρτα Εθελοντισμού του δήμου Κορινθίων. Η πολιτική για τον Εθελοντισμό όπως εκφράζεται και τεκμηριώνεται μέσα από τη «Χάρτα για τον Εθελοντισμό» αναδείχθηκε πρόσφατα ως Εφαρμόσιμη Καλή Πρακτική Δήμων, σε πανελλήνιο επίπεδο, στα πλαίσια της διαδικασίας «ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ» που έχει θεσπίσει η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

H Xάρτα αποτελεί ουσιαστικά ένα εγχειρίδιο, δεδομένης της απουσίας σαφούς νομικού πλαισίου για τον εθελοντισμό, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες όπως εθελοντικές οργανώσεις και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που δραστηριοποιούνται σε κάθε Δήμο. Παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου, καθώς και τον τρόπο ένταξης ενός Εθελοντή στο μητρώο Εθελοντών.

Την Πέμπτη το σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού από τους Φροντιστές Κορινθίας

Previous article

Ξαρχάκος: Κάντε ησυχία, τώρα μιλάω με τα παιδιά!

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.