ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Έγγραφο Βασιλείου για το Καζίνο: διεκδικήστε όλες τις αξιώσεις

0

Έγγραφο – τελεσίγραφο απέστειλε στα μέλη του ΔΣ της Τουριστικής και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Βασιλείου, ζητώντας από τη δημοτική αρχή, να διεκδικήσει όλες τις αξιώσεις που έχει από την Club Hotel Casino Loutraki SA, αλλά και από την επενδύτρια εταιρεία, να εκτελέσει το επενδυτικό πρόγραμμα που προβλέπει το καταστατικό της Κοινοπραξίας Καζίνο Λουτρακίου…

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο έγγραφο, ο επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού “Ώρα για Δράση”, παρερχομένης της προθεσμίας των 20 ημερών, “θα μετέλθω τα νόμιμα, για την προστασία του Δημοσίου – Δημοτικού Συμφέροντος και των εργαζομένων στο Καζίνο Λουτρακίου”.

ΑΙΤΗΣΗ

Δημητρίου Βασιλείου του Σπυρίδωνος, ιατρού, δημοτικού συμβούλου του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, κατοίκου Περαχώρας Λουτρακίου.

ΠΡΟΣ

• Τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι, νόμιμα εκπροσωπούμενο.

• Την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, που εδρεύει στο Λουτράκι.

1.- Με το από 28-4-1994 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε στο γραφείο εταιρειών του Πρωτοδικείου Κορίνθου με αριθμό 219/23-6-1995 συνεστήθη η Κοινοπραξία που εκμεταλλεύεται το συγκρότημα του Καζίνο Λουτρακίου έκτοτε και μέχρι σήμερα.

2.- Με το με αριθμό 1/24-11-1995 πρακτικό του διαχειριστικού συμβουλίου της Κοινοπραξίας του Καζίνο στο οποίο παρέστησαν οι: α) YIGAL ZILKHA, β) FREDY ROBINSON, γ) YAIR KARNY, δ) NISAN KHAKSHOURI, ε) MOSHE BUBLIL, στ) ANTONY SARACINE, η) ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ, θ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ και ι) ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ απεφάσισαν ομόφωνα κατόπιν εισήγησης του Anthony Saracine ότι «όλη η οικονομική διαχείριση της Κοινοπραξίας ανατίθεται στην CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και ως εκ τούτου όλες οι λογιστικές πράξεις και εγγραφές θα γίνονται στα βιβλία της CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Ε. η οποία θα είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη έναντι τρίτων από κάθε συναλλαγή και αιτία, της δε πρώτης των κοινοπρακτούντων Α.Τ.Ε.Κ.Λ. Α.Ε. ουδεμίας ευθύνης εχούσης έναντι τρίτων».

3.- Η Κοινοπραξία του Καζίνο Λουτρακίου από το έτος 2010 έχει ζημιογόνες χρήσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέχρι σήμερα, μετά μάλιστα και την έκδοση της με αριθμό 830/2020 απόφαση του Σ.Τ.Ε.

4.- Ήδη αναγγέλθηκε και δηλώθηκε επισήμως τον Ιούνιο του 2020 ότι η Comer group αγόρασε όλες τις μετοχές των μετόχων της CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Ε των κ.κ. Moshe Bublil και Yigal Zilkha, οι οποίοι έχουν και αυτοτελή ευθύνη για την εξόφληση των χρεών της Κοινοπραξίας, στην οποίαν η άνω Α.Ε. μετέχει με μερίδιο 84% στην Κοινοπραξία του Καζίνο Λουτρακίου.

Οι αδελφοί Comer έκαναν και προσωπικές δηλώσεις επ’ αυτού και ανέλαβαν την υποχρέωση και ατομικά ως αποκλειστικοί μέτοχοι της CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Ε, εφαρμόζοντας το άνω πρακτικό της Κοινοπραξίας του Καζίνο Λουτρακίου, να εξοφλήσουν όλες τις υποχρεώσεις προς τρίτους (Α.Α.Δ.Ε., Ε.Φ.Κ.Α. κλπ) άμεσα, ως εδήλωσαν.

Άλλωστε, η CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Ε , συμμετέχει κατά 84% στο κεφάλαιο της Κοινοπραξίας του Καζίνο Λουτρακίου και έχει καταστεί ομόρρυθμο μέλος και επιπροσθέτως συμμετέχει με ποσοστό 90% των μετόχων στην ιδιοκτήτρια εταιρεία του καζίνο Βελιγραδίου Grand Casino d.o.o., το οποίο καζίνο Βελιγραδίου είναι ένα από τα πιο σημαντικά καζίνο της Ευρώπης μεγάλης εμπορικής αξίας.

Η Comer group και οι αδελφοί Comer ανακοίνωσαν δια του εκπροσώπου τους στους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων την 27-8-2020 ότι θα εφαρμόσουν όλες τις υφιστάμενες συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης και της από 24-11-1995 άνω απόφασης του διαχειριστικού Συμβουλίου της κοινοπραξίας του καζίνο Λουτρακίου και οι νέοι μέτοχοι εγγυόνται την εξυγίανση του Καζίνο Λουτρακίου – εφαρμόζοντας τις άνω συμφωνίες (πληρωμή οφειλών προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ κυρίως).

Μετά από αυτά:

Θα πρέπει η Comer group (η νομική οντότητα που απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας Club Hotel Loutraki ΑΕ), οι αδελφοί Comer (νέοι ΜΕΓΑΛΟΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, διεθνούς εμβέλειας) υποσχόμενοι την ανάπτυξη και όχι τον διαμελισμό του καζίνο Λουτρακίου) και οι Moshe Bublil και Yigal Zilkha που εγγυήθηκαν την εφαρμογή των ανωτέρω και είναι όλοι τους αστικά υπεύθυνοι και υπόχρεοι, πρέπει να προβούν άμεσα σε εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Κοινοπραξίας του Καζίνο Λουτρακίου προς Α.Α.Δ.Ε., Ε.Φ.Κ.Α. κλπ. Μετά την εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεων που θα έπρεπε ήδη να είχαν πράξει, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί το επενδυτικό πρόγραμμα της κατασκευής Μαρίνας Λουτρακίου με νέα συμπληρωματική Μελέτη, προσαρμοσμένη στην σχετική απόφαση του ΣτΕ, έτσι ώστε να μην θίγεται η αισθητική του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου (Δίολκος).

Αντί όμως να γίνουν αυτά , στις 26-10-2020 κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ) αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ άρθ. 106 α παρ. 6 Ν 3588/2007 όπως ισχύει με τον Ν. 4446/2016, της Κοινοπραξίας του Καζίνο Λουτρακίου, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε. – CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Ε. και της CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Ε.

Εν συνεχεία στις 29-10-2020 κατατέθηκε νέα αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ) αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ άρθ. 106 α παρ. 6 Ν 3588/2007 όπως ισχύει με τον Ν. 4446/2016, μόνον για την Κοινοπραξία Καζίνο Λουτρακίου και την CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Α.Ε.

Αντί να καταβάλουν, όπως έχουν συμβατική υποχρέωση, τα εκατομμύρια των χρεών της Κοινοπραξίας του Καζίνο Λουτρακίου άμεσα, ζήτησαν εκ νέου, για τρίτη φορά με την προπτωχευτική διαδικασία του άρθ. 106 α παρ. 6 Ν 3588/2007 όπως ισχύει με τον Ν. 4446/2016 την προστασία τους από τους πιστωτές τους.

– Δεν είχαν εφαρμόσει το διατακτικό της με αριθμό 13/2014 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και εν συνεχεία το διατακτικό της με αριθμό 20 /2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία υπήχθη η κοινοπραξία στο νόμο περί εξυγίανσης (σχετικό και το από 6/5/2004 πιστοποιητικό της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού λογιστή της DELLOIT και το από 30/9/2005 με αριθ. πρακτικού 15 απόφαση της ΑΤΕΚΛ Λουτρακίου, ήδη, μετονομασθείσα σε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε., βάσει των οποίων εκκρεμεί ενώπιον αρμόδιο ανακριτή Κορίνθου ποινική δικογραφία ΑΒΜ Ζ/232 που είναι σχετική με τους λόγους μη εφαρμογής της με αριθμό 20 /2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου).

Οι ανωτέρω αποφάσεις δεν εφαρμόστηκαν και για τον λόγο αυτό η ΑΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ επαναβεβαίωσαν τις οφειλές που με τις αποφάσεις αυτές “κουρεύτηκαν” σε βάρος της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ κυρίως.

– Ήδη, δε, απερρίφθη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου ασφαλιστικών μέτρων διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων – το αίτημα της κοινοπραξίας το καζίνο Λουτρακίου και της Club Hotel Loutraki Α.Ε. για παράταση προληπτικών μέτρων του άρθρου 53 παράγραφος 2 ν. 47 38/2020 με την έκδοση σχετικής προσωρινής διαταγής, με συνέπεια να μην υπάρχει αναστολή εκτελέσεως των οφειλών των ανωτέρω προς την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τα ασφαλιστικά ταμεία και όλων των δανειστών κλπ. και να επιτρέπεται εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας των ανωτέρω.

Κατόπιν τούτων, θα πρέπει ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε. να επιδιώξουν άμεσα την πληρωμή των ως άνω οφειλών για προστασία του Δημοσίου και Δημοτικού συμφέροντος, καθόσον ευθύνεται και η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε., ως ομόρρυθμο μέλος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τις οφειλές αυτές προς την ΑΕΔΕ και τον ΕΦΚΑ κλπ.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

• Πρέπει να διεκδικήσει δικαστικά η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. και ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων την εφαρμογή των άνω συμβάσεων –πληρωμών προς ΑΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ.

• Πρέπει να διεκδικήσει δικαστικά η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. και ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και να τους καταβάλουν το ποσό των 2.831.611,38€ νομιμότοκα σύμφωνα με την με αρθ. 361/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου που επιδικάστηκε στους ανωτέρω ΑΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ και δικαστική δαπάνη 201.000€.

• Πρέπει να διεκδικήσει δικαστικά η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. και ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων να λάβουν το ελάχιστο εγγυημένο ποσό 1.000.000$ ετησίως σε αντιστοιχία σε ευρώ, τουλάχιστον για τα 10 τελευταία έτη, όπως προβλέπει το 28/4/1994 ιδιωτικό συμφωνητικό – καταστατικό συστάσεως της άνω κοινοπραξίας του καζίνο Λουτρακίου.

• Να εκτελέσει η επενδύτρια εταιρεία το επενδυτικό πρόγραμμα που προβλέπει το άνω καταστατικό της Κοινοπραξίας Καζίνο Λουτρακίου.

ΚΑΛΩ όπως

Εντός 20 ημερών από την επίδοσή της Παρούσης τον Δήμο Λουτρακίου –Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, καθώς και την εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΟΤΑ Α.Ε., να προβούν σε όλα τα αναγκαία δικαστικά μέτρα και μέσα κατά της Club Hotel Loutraki ΑΕ, της Comer group, καθώς και όσων ατομικά ευθύνονται ως ομόρρυθμα μέλη και εγγυητές να καταβάλουν τις άνω υποχρεώσεις τους.
Παρερχομένης της άνω προθεσμίας θα μετέλθω τα νόμιμα, για την προστασία του Δημοσίου – Δημοτικού Συμφέροντος και των εργαζομένων στο Καζίνο Λουτρακίου.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνους που απευθύνεται, για τις δικές τους ενέργειες.-

Λουτράκι 26/9/2022
Ο Αιτών

Δημήτριος Βασιλείου

ΠΗΓΗ: lOUTRAKI365.GR

Σάρωσε το θέατρο Περιγιαλίου στους θεατρικούς αγώνες Σπερχιάδας – Α’ βραβείο στην Πολυξένη Ορκοπούλου

Previous article

Φεύγουν από την Ελλάδα οι Αλβανοί εργάτες γης – Σε κίνδυνο η ελαιοπαραγωγή

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.