ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Λουτράκι: καλεί συλλόγους για να πάρουν επιχορήγηση

0

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, αναγνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθελοντές στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο, ΚΑΛΕΙ τους Συλλόγους που αναπτύσσουν εθελοντική δράση στον τομέα Πολιτικής Προστασίας – Πυροπροστασίας, οι οποίοι εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του κι επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) όπως ισχύει, να καταθέσουν πλήρη φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αριθμό Μητρώου εγγραφής του Εθελοντικού Συλλόγου στη Γ.Γ.Π.Π.
  2. Αίτηση, στην οποία να αναγράφεται μεταξύ άλλων και το ποσό της επιχορήγησης που αιτείται ο Σύλλογος.
  3. Αντίγραφο Καταστατικού του Συλλόγου, στο οποίο να εμπεριέχονται όλες οι τροποποιήσεις του
  4. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου, περί ισχύος του ανωτέρω καταστατικού
  5. Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου του (Δ.Σ.)
  6. Αντίγραφο απόφασης Δ.Σ, περί συγκρότησής του σε Σώμα
  7. Πρακτικό Γ.Σ. (Απολογισμός συνολικής δραστηριότητας για το έτος 2023, έσοδα- έξοδα αναλυτικά)
  8. Πρακτικό Γ.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισμού 2024

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τις αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr το αργότερο μέχρι και την 5η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή.

Υπεύθυνος για την παραλαβή αιτήσεων & φακέλων και αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών είναι ο κ. Αριστείδης Χάλλας – Αναπλ. Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (τηλ. 27443-60.194).

Ήταν …Θύελλα η Μπάρτσα! διέλυσε 4-1 την Ραφήνα, ισοπαλία το Άργος και όλα αρχίζουν ξανά!

Previous article

ΣΚΑΚΙ: Ενα ακόμα περιφερειακό πρωτάθλημα για τον Αργοναύτη

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.