0
Κορινθιακές Βιογραφίες

Χωρέμης Βασ. Κων/νος (1898-1966) Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε όλα σχεδόν τα Συνέδρια και διασκέψεις, που έγιναν μετά τον πόλεμο με θέμα το παιδί

 Χωρέμης Βασ. Κων/νος (Κλημέντι 1898-Αθήνα 1966) του Κωνσταντίνου Γ. Κελλάρη τ. Γυμνασιάρχη Μαθηματικού Ο Κων/νος Χωρέμης γεννήθηκε στο Κλημέντι στις 25-1-1898. Φοίτησε στο ...