ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Οι μεταβολές του ραδονίου στο έδαφος αποτελούν, πιθανώς, πρόδρομο φαινόμενο σεισμών δείχνει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων

Η πολυετής μελέτη των μεταβολών της εδαφικής συγκέντρωσης του ραδονίου ως προδρόμου φαινομένου των σεισμών αποτελεί το αντικείμενο έρευνας επιστημόνων από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, η οποία ...
0
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΒΥΘΟΣ

Ο ιππόκαμπος, το «αλογάκι της θάλασσας» στον Κορινθιακό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΣΣΑΡΗΣ Ιππόκαμπος Συστηματική ταξινόμηση Βασίλειο:           Ζώα (Animalia) Συνομοταξία:    Χορδωτά (Chordata) Ομοταξία:          Ακτινοπτερύγια (Actinopterygii) Τάξη:    Συγναθόμορφα (Syngnathiformes) Οικογένεια:       Συγναθίδες (Syngnathidae) Υποοικογένεια: Ιπποκαμπίναι ...

Posts navigation