Περιφερεια

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού η εκπόνηση μελετών για το αρχοντικό Νοταρά, στα Ανω Τρίκαλα

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο της προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και επανάχρησης του Αρχοντικού Νοταρά στα Ανω ...