ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμεία: Άνοιξε ο δρόμος για διαγραφές χρεών με απόφαση Πρωτοδικείου

Άνοιξε ο δρόμος για διαγραφές χρεών στα Ταμεία που έχουν καταλογιστεί πέραν μιας 10ετίας λόγω παραγραφής τους. μετά από απόφαση που εκδόθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ((ΜονΔΠρΑθ 4268/2022)  Πρόκειται ...