Περιφερεια

Θέματα άρδευσης σε συνάντηση αντιπεριφερειάρχη και δημάρχων της Κορινθίας

Θέματα που αφορούν την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Κορινθία, δεδομένης της υφιστάμενης λειψυδρίας, συζητήθηκαν στη συνάντηση που ο αντιπεριφερειάρχης Τάσος Γκιολής είχε ...