ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήλωση 13 Συμβούλων: ¨Μείζον πρόβλημα με τη διοίκηση του Επιμελητήριου και της Αναπτυξιακής¨

Κατά τη τελευταία γενική συνέλευση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣπου πραγματοποιήθηκε στις 19/4/2021 επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φόρατο μείζον πρόβλημα με τη διοίκηση  ...