ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Οι μεταβολές του ραδονίου στο έδαφος αποτελούν, πιθανώς, πρόδρομο φαινόμενο σεισμών δείχνει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων

Η πολυετής μελέτη των μεταβολών της εδαφικής συγκέντρωσης του ραδονίου ως προδρόμου φαινομένου των σεισμών αποτελεί το αντικείμενο έρευνας επιστημόνων από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, η οποία ...
ΕΛΛΑΔΑ

Εφεύρεση Πανεπιστημίου Πατρών: Κατασκευές με μπετόν από κόκαλα ζώων και τρίχες

Ο Δρ.Πέτρος Πετρούνιας μιλάει για τις επαναστατικές ανακαλύψεις του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και του ...