ΑΠΟΨΕΙΣ

Πώς οι πόλεις μπορούν να συμβάλλουν στην χαρτογράφηση της διασποράς του κορωνοϊού

Γράφει ο Δημήτρης Μπανούσης* Οι πόλεις, ως δυναμικά προσαρμοζόμενα στις ανάγκες της συλλογικής διαβίωσης σύνολα, αποτελούν τόσο μέρος σύνθετων προκλήσεων όσο και απάντηση ...