ΔΗΜΟΙ

Ενημέρωση σχετικά με τα βασικά σημεία της Απόφασης για την υποχρέωση διενέργειας self tests για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Σημειώνουμε ότι ρητά αναφέρεται και η υποχρέωση και των εργοδοτών σε self test, εφόσον απασχολούνται ή βρίσκονται στο χώρο της επιχείρησης (για το ...