ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίου τον Ιούνιο λόγω πανδημίας

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση που καθορίζει ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς, από την καταβολή ενοικίου τον Ιούνιο, λόγω πανδημίας. ...