0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

16 Οκτωβρίου 1915: Η Βρετανία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα αλλά παίρνει αρνητική απάντηση

Οι Βρετανοί προσέφεραν την Κύπρο στην Ελλάδα, αλλά η ελληνική κυβέρνηση την απέρριψε. Με ποιο σκεπτικό ο βασιλιάς Κωνσταντίνος το αρνήθηκε διά του ...