0
Περιφερεια

Τμήμα του Εξαμιλίου τείχους θα προστατευθεί αποκατασταθεί και αναδειχθεί .

“Στερέωση – αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματος του Εξαμιλίου (Ιουστινιάνειου) τείχους στα Ισθμια , συνολικού προϋπολογισμού 320.000 ευρώ, με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ...