ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2021

Για ένα μήνα το σύστημα θα λειτουργεί προαιρετικά – Στόχος η καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης – Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, προβλέπεται πρόστιμο ...
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λιγότερη γραφειοκρατία με την on line υπηρεσία της πολεοδομίας

Εκσυγχρονίζεται η πολεοδομία υπό τη σκέπη του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο πλαίσιο του έργου “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ...