ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικό εμπόριο: ΦΠΑ 24% στις ηλεκτρονικές αγορές από το εξωτερικό από την 1η Ιουλίου

Σε μία προσπάθεια μείωσης του αθέμιτου ανταγωνισμού, πρώτον μεταξύ χωρών και δεύτερον μεταξύ ηλεκτρονικού εμπορίου και αγοραπωλησιών με φυσική παρουσία του πελάτη σε ...