ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πέντε τουρκικά έγγραφα από την Καστανιά 1759-1785. Φόροι, τρόπος κτήσης γης, κτηματικές διαφορές.

Σπύρου Κ. Μιχόπουλου Πέντε τουρκικά έγγραφα από την Καστανιά Όταν μιλάμε για τοπικά αρχεία δεν εννοούμε μόνο εκείνα που παρήγαγαν στη διαδρομή του ...