ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιδόματα: Τι αλλάζει στην αξιολόγηση της αναπηρίας – Νέος κανονισμός λειτουργίας των ΚΕΠΑ

Αλλάζουν όλα από το 2022 στα επιδόματα αναπηρίας, καθώς το νέο μοντέλο αξιολόγησης της αναπηρίας θα στηρίζεται όχι μόνο στον ιατρικό φάκελο του ατόμου ...