ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι έδειξε έρευνα επιστημόνων που επικεντρώθηκε στη σεισμική δραστηριότητα του Κορινθιακού κόλπου

Η πολυετής μελέτη των μεταβολών της εδαφικής συγκέντρωσης του ραδονίου ως προδρόμου φαινομένου των σεισμών αποτελεί το αντικείμενο έρευνας επιστημόνων από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, η οποία ...
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

SOS εκπέμπει η Αλκυών για την υπεραλίευση από τα ιχθυοτροφεία

Τον κώδωνα του κινδύνου από την υπεραλίευση στον Κορινθιακό κρούει η Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Η Αλκυών». Όπως τονίζει οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ...