Περιφερεια

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα χρηματοδοτήσει για τη συντήρηση του δικτύου μονοπατιών την (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) “Μαίναλον”.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει τη συντήρηση του συνολικού μήκους περί τα 1.000 χιλιόμετρα δικτύου μονοπατιών στα βουνά της, ενώ εξετάζει ...