ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων εκπονεί σχέδιο για την Προσβασιμότητα ΟΛΩΝ στο Δημόσιο Χώρο

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ξεκίνησε ήδη την υλοποίηση του πρώτου του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.). Σύμφωνα με αυτό, θα ...