ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η Τίνα Γεωργάκη διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Στην επιλογή της Τίνας Γεωργάκη για την θέση της διευθύντριας της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Κορίνθου και για τα επόμενα τρία χρόνια κατέληξε ...