ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ

Δισπηλιό – Στο «φως» ένας αξιοθαύμαστος υδρόβιος πολιτισμός 7.500 ετών

Ο λιμναίος νεολιθικός οικισμός του Δισπηλιού, κοντά στην Καστοριά, μελετάται με σύγχρονες τεχνικές από μεγάλη διεπιστημονική ομάδα προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη ...