ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτρονικό ωράριο για τους εργαζόμενους και ρεπό αντί για λεφτά στις υπερωρίες

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει μεταξύ άλλων δημιουργία Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπου θα αναρτώνται όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας (επιχειρησιακές, κλαδικές ...