ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ποιες “έξυπνες” λύσεις για την καθημερινότητα περιλαμβάνει η πρόταση του Δήμου Κορινθίων

Μία σειρά από “έξυπνες” δράσεις που έχουν στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού αποτυπώματος υλοποιεί σταδιακά ο δήμος Κορινθίων. Πρόκειται για την εφαρμογή ψηφιακών ...