ΙΣΤΟΡΙΑ

Ελληνική φωτογραφία του 1915 χρησιμοποιείται διεθνώς ως εικόνα της Ανακωχής του 1914

Μια φωτογραφία από την Ελλάδα του 1915 χρησιμοποιείται από πολλά μέσα ενημέρωσης, περιοδικά και ιστοσελίδες για την απεικόνιση της περίφημης ανακωχής των Χριστουγέννων ...