0
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Pierre Auguste Cot: Άνοιξη.

Pierre Auguste Cot: Άνοιξη. Βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, ένα δώρο από τους Steven και Alexandra Cohen. Pierre Auguste Cot: 17 Φεβρουαρίου 1837 ...