ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λουτρακίου ξεκινάνε Δευτέρα 25/5

0

Το Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας» αφού έχει λάβει υπόψη του, τους υφιστάμενους κανόνες αποφυγής και διάδοσης του COVID-19 και στα πλαίσια εξυπηρέτησης των γονέων ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών των νηπίων για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Από την Δευτέρα 25/5/2020 όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα εγγραφής με τους εξής τρόπους :

 1. Στο τέλος της παρούσας σελίδας
 2. Με αποστολή των δικαιολογητικών σε e-mail του γονέα κατόπιν τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικού αιτήματος.
 3. Από τον Παιδικό Σταθμό Λουτρακίου (27440-64785) και Παιδικό Σταθμό Αγίων Θεοδώρων (27410-62028) και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας με τον προαναφερόμενο τρόπο καθημερινά 9:00-13:00.

Από την Δευτέρα 25/5/2020 μέχρι και Παρασκευή 19/6/2020 οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά με τους εξής τρόπους :

 1. Με την αποστολή e-mail.
  1. Για Παιδικό Σταθμό Λουτρακίου : (pedikostathmos@gmail.com).
  2. Για Παιδικό Σταθμό Αγ. Θεοδώρων : (p.s.agtheodoron@gmail.com).
  Όλα τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά αφού φέρουν υπογραφή και αφού έχουν αποθηκευτεί σε αρχείο pdf. Έγγραφα με μορφή διαφορετική ΔΕΝ θα γίνονται δεκτά. Μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών θα αποστέλλεται ο αριθμός πρωτοκόλλου στο δηλούμενο e-mail.
 2. Με παράδοση στον Παιδικό Σταθμό. Στην περίπτωση αυτή, ο κάθε γονέας παραδίδει σε κλειστό φάκελο τα δικαιολογητικά και αποχωρεί άμεσα από τους χώρους του Σταθμού. Μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών θα αποστέλλεται ο αριθμός πρωτοκόλλου στο δηλούμενο e-mail.Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται πιστά για την αποφυγή συγχρωτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθημερινά από τις 9:00 π.μ.-13.00 μ.μ. και στα τηλ:

Π.Σ. Λουτρακίου: 27440 – 64785

Π.Σ. Αγίων Θεοδώρων : 27410 – 62028

Γραφεία Διοίκησης : 27440-62000

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Για την εγγραφή νηπίων, οι γονείς ή κηδεμόνες συμπληρώνουν και υποβάλλουν έντυπη
αίτηση η οποία και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Μαζί με την αίτηση εγγραφής,
υποβάλλονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή απλά αντίγραφα των κάτωθι
δικαιολογητικών τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες.
Δικαιολογητικά από ιδιώτες θα προσκομίζονται ΜΟΝΟ πρωτότυπα ή νόμιμα
επικυρωμένα.

1. Αίτηση (θα την βρείτε στο τέλος της παρούσας σελίδας).
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον Παιδικό
Σταθμό).
3. Βεβαίωση Εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν
εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των
αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας / του αιτούντος ή της
σύμβασης μαζί με το Ε4 (Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού).
4. Βεβαίωσης Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων
που είναι άνεργοι.
5. Βεβαίωση Υγείας του παιδιού (θα την βρείτε στο τέλος της παρούσας σελίδας)  καθώς και αντίγραφο βιβλιαρίου
υγείας του νηπίου.
6. Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους
και αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος των γονέων.
7. Υπεύθυνη δήλωση (θα την βρείτε στο τέλος της παρούσας σελίδας) για
παράδοση-παραλαβή νηπίου και οτιδήποτε θεωρείται χρήσιμη πληροφορία για τον Παιδικό
Σταθμό που αφορά την οικογενειακή κατάσταση του νηπίου.
8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά περίπτωση θα θεωρηθεί απαραίτητο κι εφόσον
ελεγχθούν όλες οι αιτήσεις.
 Κατά την εγγραφή προηγούνται αιτήσεις εργαζόμενων γονέων, γονέων με κοινωνικά ,
οικονομικά προβλήματα και πολυτέκνων.
 Γα τις επανεγγραφές των νηπίων απαιτούνται επίσης όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά
εκτός από το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εάν αυτό έχει ήδη προσκομισθεί.

σχετικά έντυπα εγγραφής: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

8eCUgvCwsa

Οκτώ παραλίες της Κορινθίας πήραν “Γαλάζια Σημαία”

Previous article

Το Bella Ciao αντί του καλέσματος σε προσευχή ακούστηκε σε τζαμιά της Σμύρνης

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.