ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέσω του gov.gr η έκδοση αδειών γάμου και βάφτισης

0

Στην ψηφιακή έκδοση των αδειών γάμου και βάφτισης προσανατολίζεται το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του gov.gr, από όπου την ερχόμενη Τρίτη, ξεκινούν να εκδίδονται ψηφιακά και ληξιαρχικές πράξεις.

Η αρχή θα γίνει με τα πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας, ενώ αναμένονται κι άλλα πέντε, με στόχο να διευρυνθεί η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς υπολογίζεται ότι η έκδοση πιστοποιητικών αντιστοιχεί σε 6.600.000 φυσικές επισκέψεις σε ληξιαρχεία και δημοτολόγια το χρόνο.

Από τον Φεβρουάριο λειτουργεί η ψηφιακή δήλωση γέννησης του βρέφους στα μαιευτήρια, ενώ φέτος και οι αιτήσεις εγγραφής στα δημόσια νηπιαγωγεία υποβλήθηκαν ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr.

Σχεδιασμός αλλαγών και στη διαδικασία αποζημίωσης για ειδικές θεραπείες, εργοθεραπεία και λογοθεραπεία

Σύντομα αναμένεται και νομοθετική διάταξη, στο πλαίσιο νομοσχεδίου που έχει βγει στη διαβούλευση, η οποία ορίζει την αλλαγή της διαδικασίας για την αποζημίωση από τις ειδικές θεραπείες, εργοθεραπεία και λογοθεραπεία -η οποία αφορά σχεδόν100.000 οικογένειες- προκειμένου να γίνεται και αυτή ψηφιακά

Σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η υποβολή της αίτησης και όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποζημίωση δαπανών για τις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων, που διενεργούνται από ιδιώτες παρόχους ειδικής αγωγής μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, ορίζεται να πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. (gov.gr) H υποβολή της αίτησης ψκαι όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να συντάσσονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, όπου θα υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή και τα δικαιολογητικά, ενώ η εκκαθάριση των σχετικών δαπανών διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ.

Για την εκκαθάριση υποβάλλονται μηνιαίως τα εξής δικαιολογητικά:

α) ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου ή ψηφιακό αντίγραφο του υπογεγραμμένου πρωτότυπου τιμολογίου και
β) ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η ακρίβεια του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων και το γεγονός ότι το σύνολο των υποβληθεισών πράξεων και υπηρεσιών εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας και βεβαιώνεται η ανάληψη υποχρέωσης του δικαιούχου περίθαλψης για ασφαλή τήρηση του φυσικού αρχείου για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών και προσκόμισή του στον Οργανισμό, εφόσον ζητηθεί.

Τα δικαιολογητικά τηρούνται σε φυσική μορφή από τους δικαιούχους περίθαλψης και τίθενται στη διάθεση του Οργανισμού οποτεδήποτε ζητηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο υπεύθυνος τήρησης του φυσικού αρχείου του προηγούμενου εδαφίου γνωστοποιείται στον Οργανισμό και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόβλημα με θολό νερό στους Αγίους Θεοδώρους – Το ψάχνει η ΔΕΥΑΛ-Π-ΑΘ

Previous article

Ταγαράς: “Το περιβάλλον κινδυνεύει από την έλλειψη κανόνων”

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.